logo

Program Kontinuirane medicinske edukacije - Niš 2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Srpsko Udruženje Radioterapijskih Tehničara organizuje 17.09. - 18.09.2022. godine akreditovane programe kontinuirane edukacije u Nišu.

Program Edukacije možete preuzeti u pdf-u. PREUZMITE

Konkurs za upis za školsku 2022/2023. godinu za upis na master strukovne studije za Strukovni master radijacioni terapeut

Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet raspisuje konkurs za školsku 2022/2023. godinu za upis na Master strukovne studije Strukovni Master Radijacioni terapeut.

Više informacija na sajtu Medicinskog fakulteta/ Upis na studijske programe.

Članak u ESTRO časopisu o unapređenju profesije radioterapijskog tehničara

 

Osavremenjavanjem radioterapije u Srbiji nabavkom novih radioterapijskih aparata, opreme i tehnologije omogućio se kontinuitet napretka i uvođenje novih radioterapijskih tehnika u skladu sa svetskim standardima.

Ovaj tehnički napredak, uvođenja novih mašina i tehnologija kao i praćenje efekata radioterapije, zahtevao je i izradu Nacionalnih Radioterapijskih Protokola koji bi obezbedio visok kvalitet standarda u svim radioterapijskim centrima, kao i dodatnu edukaciju u vidu novog studijskog programa na medicinskom fakultetu u Beogradu - Strukovni Master Radijacioni Terapeut.

U ESTRO Newsletter-u, RTT Corner je objavljen članak o unapređenju profesije radioterapijskog tehničara, izradi Nacionalnih Protokola i formiranju novog studijskog programa na Medicinskom Fakultetu u Beogradu.

Članak na engleskom jeziku možete preuzeti u pdf-u na linku ispod

https://www.estro.org/ESTRO/media/ESTRO/About/Newsletters/RTT/Professional-development-of-radiotherapists-in-Serbia.pdf

2nd SERBIAN RADIATION ONCOLOGY CONGRESS – SROC II

Poštovane kolege u periodu od 05.11-06.11.2022. će se održati SROC II.

Sesije su predviđene za subotu, 5.11.2022. u Etno kompleksu Vrdnička Kula gde će se održati i svečana večera. U nedelju 6.11. će se održati workshop za konturisanje i sesija za tehničare u Institutu za onkologiju Vojvodine.

Na linku ispod možete naći sve potrebne informacije u vezi kongresa

http://www.panacomp-kongresi.net/2020/03/14/sroc-october-2020/#1516281807876-be2e2ad8-d400

SEETRO Kongres u Severnoj Makedoniji

Iz saradnje radioterapijskih tehničara iz regiona koji su učestvovali na IAEA/ESTRO kursu Best Practice in Radiation Oncology: Train the RTT Trainers (TTT) je nastala i realizovana ideja o prvom regionalnom kongresu (South East Europe Technology in Radiation Oncology - SEETRO ) koji je 2013. godine održan u Beogradu.

Peti po redu Kongres će se ove godine održati u Skoplju, Severna Makedonija od 07.10 - 09.10.2022..

Broj učesnika na Kongresu je ograničen na 90.

Prijave se zasnivaju na principu “ko se prvi prijavi, prvi se usluži” prema redosledu plaćenih registracija.

Više informacija možete naći na sajtu https://seetro.org/seetro/

NOVI PRAVILNIK

Poštovane kolege i koleginice,

Obaveštavamo Vas da je dana 15.07.2022. godine stupio na snagu i počeo da se primenjuje novi Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika objavljen u “Službenom glasniku RS” broj 76/2022.

Pravilnik je objvljen na internet starnici KMSZTS.

Cilj donošenja novog Pravilnika jeste usklađivanje ovog podzakonskog akta sa zakonom o Zdravstvenoj zaštiti koji je objavljen u “Službenom glasniku RS” 25/2019., a koji je na snazi od 11.04.2019. godine.

Ovom prilikom skrećemo pažnju na bitne izmene u novom Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika:

- Zdravstvenom radniku se može obnoviti licenca ako je u periodu važenja od 7 (sedam) godina, u postupku kontinuirane edukacije ( u daljem tekstu: KE) stekao 140 bodova kroz sadržaj akreditovanih progrma KE, pri čemu broj skupljenih bodova u jednoj godini trajanja licence tj. licencnoj godini ne može biti manji od 10 bodova.

- Zdravstvenomradniku preko 70 godina starosti, kome je licenca izdata na period od godinu dana, ista se može obnoviti ako je u periodu važenja licence od godinu dana, u postupku kontinuirane edukacije stekao 20 bodova kroz sadžaj akreditovanih programa KE.

- Nezaposlen zdravstveni radnik koji ima izdatu licencu obavezan je da od 15. jula 2022. godine, odnosno od početka primene novog Pravilnika, sakuplja bodove za obnovu licence i to na način iz stava 4. alineja 1. ovog obaveštenja.

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

Implementacija open face termoplastičnih maski i surface guided sistema u radioterapijskom tretmanu metastaza na mozgu

U ESTRO Newsletter RTT Corner-u je objavljen članak kolege Ilije Čurića, iz Kliničkog centra Srbije, Klinike za Neurohirurgiju, odeljenja za Radiohirurgiju o primeni Open face maski i surface guided sistema u radioterapiji metastaza na mozgu.

Članak možete preuzeti u linku.

https://www.estro.org/ESTRO/media/ESTRO/About/Newsletters/RTT/Implementation-of-the-open-face-mask-and-surface-guided-radiation-therapy-system-for-the-brain-_RTT.pdf

Akreditovani programi kontinuirane edukacije SURT-a

Zdravstveni savet Serbije je akreditovao programe kontinuirane edukacije koji su prijavljeni u januarskom roku 2022.

Srpsko Udruzenje radioterapijskih Tehnicara po prvi put ce odrzati dva on line strucna sastanka.

25.03.2022 Примена савремених Радиотерапијских техника лечењу малигних тумора главе и врата

31.03.2022 Примена савремених радио терапијских техника у лечењу малигних тумора абдомена и карлице

Za predavace ovi sastaniak nose 3 boda, a za slusaoce 2 boda.

Ovom prilikom bi smo se zahvalili Jedinici za koordinaciju projekata, pri Ministrstvu Zdravlja Srbije na tehnickoj pomoci u organizaciji ovih on line strucnih sastanaka.

U prilogu je program prvog sastanka koji ce se odrzati 25.03.2022

LINK

Zvanicno priznanje profesije Radiation therapist

Nasa profesija “ radiation therapist” - radijacioni terapeut je od strane ESCO i European Commission zvanicno prepoznata kao zasebna profesija.

Vise o tome mozete naci u linku ispod.

LINK

Knjiga "Radijaciona onkologija" - Affidea Bosnia

Knjiga “Radijaciona Onkologija” iz 2020. godine je zahvaljujući autorima dostupna od sada BESPLATNO i u PDF formatu.

U njoj su objedinjena i sistematizovana znanja iz ove oblasti.

Knjiga je namenjena svima koji učestvuju u radioterapijskom procesu radijacionim onkolozima, medicinskim fizičarima, radioterapijskim tehničarima, medicinskim sestrama kao i studentima.

Link sajta: https://www.affidea.ba/literatura/

Poštovane kolege,

U prilogu je novi broj časopisa RADIOAKTIV sa Radioterapijom kao temom broja

ČASOPIS RADIOAKTIV - LINK ZA PREUZIMANJE

Poštovane kolege,

U prilogu je Zbornik radova sa održanog Kongresa u Kladovu 08.10.- 10.10.2021. u pdf formatu.

ZBORNIK KONGRES - LINK ZA PREUZIMANJE

Intervju sa predsednikom SURTT-a

Intervju sa predsednikom SURTT-a možete preuzeti na sledećem linku: LINK ZA DOWNLOAD

 

 

Nacionalni Kongres na temu “Savremena Radioterapija”

Poštovane kolege,

Srpsko Udruženje Radioterapijskih Tehničara u periodu od 8.10. do 10.10.2021. godine organizuje Nacionalni Kongres na temu “Savremena Radioterapija” u Hotelu Aquastar Danube u Kladovu.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod evidencionim brojem Д-1-437/21 sa:

- 9 bodova za usmenu prezentaciju
- 7 bodova za poster prezentaciju
- 6 bodova za pasivno učešće

Rezultati ESTRO ankete

Ovaj izveštaj predstavlja rezultate i zaključke ESTRO ankete koju je pokrenuo Odbor ESTRO-a u periodu od 8. februara do 8. marta 2021. godine radi sticanja uvida u potrebe i očekivanja radioterapijsko onkološke zajednice u pogledu organizovanih aktivnosti od strane Društva. Anketa je iskoristila povratne informacije velike grupe ispitanika, uključujući 704 stručnjaka za radijacionu onkologiju iz različitih medicinskih specijalnosti, starosnih grupa i geografskih regija. Podaci su prikupljeni putem kvantitativnog upitnika koji se sastojao od 43 pitanja, uključujući pitanja DA/NE, pitanja sa više izbora, pitanja matrice/skale rejtinga i pitanja Likertove skale. Izveštaj ima za cilj da pruži detaljan i pregledan pregled rezultata ankete. Time nastoji da posluži kao sredstvo vodilja za bolje informisanje donošenja odluka Društva u vezi sa njegovom vrednošću.
Cilj ovog projekta je da se sagledaju događaji u protekle 2 godine kako bi se stekao jasan osećaj šta stručnjaci za radioterapiju smatraju važnim kada se odluče uključiti u aktivnosti ESTRO-a ili se pretplatiti na članstvo u ESTRO-u. LINK ZA DOWNLOAD

Kompetencije koje Radioterapijski Tehničar treba da ima po završenom školovanju.

Pogledajte na sledecem linku: LINK ZA DOWNLOAD

OGLAS ZA POSAO

Poštovane koleginice i kolege,

Odeljenje za radiologiju/radiografiju, Fakulteta Zdravstvenih nauka Univerziteta na Malti objavilo je oglas za slobodnu poziciju za mesto Demonstrator praktične nastave - predmet radioterapija.

Poželjno je da kandidat ima radno iskustvo iz oblasti radioterapijie.

Postoji mogućnost konkurisanja koleginica i kolega koji su tek završili studije.

Oglas možete videti na linku:

https://www.um.edu.mt/hrmd/recruitment/generalrecruitment/postofradiographypracticedemonstrator-therapy

Rok za prijave je 23.08.2021

Osoba za kontakt i više informacija o oglasu/poziciji:

Dr Paul Bezzina | Head

B.Sc Radiography (Lond.), M.Sc Radiography (Lond.), C.T. Cert. (CoR, UK), Ph.D. (UEA)

Department of Radiography

Faculty of Health Sciences
Block A, Level 1, Room 9, Mater Dei Hospital

+356 2340 1824

paul.bezzina@um.edu.mt

OBAVEŠTENJE (12.02.2021.)

ESTRO RTT Alliance izbori 2021 počinju u ponedeljak 15 Februara i glasanje traje do 9 Marta.

Dva kandidata sa najvećim brojem glasova će se pridružiti ESTRO RTT Committee kao predstavnici RTT Alliance na period od tri godine.

Kandidat ispred SURTT-a je predsednik udruženja RTT Ilija Čurić.

U ponedeljak 15 Februara od 8:00 am dobićete email sa SurveyMonkey listom kandidata za glasanje. Ukoliko ne dobijete SurveyMonkey email, proverite spam i onda kontaktirajte vcremades@estro.org

Mogu da glasaju samo RTT sa plaćenom ESTRO Full members članarinom za 2020-2021 i RTT su članovi ESTRO preko RTT Alliance sa preko SURTT-a za 2020-2021.

Rezultati glasanja će biti objavljeni 14 Aprila na ESTRO skupštini i na ESTRO websajtu.

_______________________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE (18.10.2020.)

Kao odgovor na izbijanje COVID-19 i njegove posledice na zbrinjavanje karcinoma, ESTRO RTT komitet je razvio preporuke za RTT.

COVID-19 - PREPORUKE ZA RTT

Pripremili i preveli na srpski RTT Ilija Curic i RTT Jovan Stevanovic

OBAVEŠTENJE (16.10.2020.)

 Srpsko Udruzenje radioterapijski tehnicara ucestvovalo je u ESTRO istrazivanju o buducoj saradnji ESTRO i Nacionalnih udruzenja, vise mozete procitati u linku:

https://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140(20)30717-9/fulltext

OBAVEŠTENJE (20.08.2020.)

Klikom na link preuzmite rešenje o master sudijama.

REŠENJE: Strukovni master radijacioni terapeut

OBAVEŠTENJE (27.04.2021.)

Izabrani novi ESTRO RTT Alliance predstavnici

Predstavnik Srpskog Udruženja Radioterapijskih tehničara predsednik Udruženja Ilija Čurić, je bio kandidat na ESTRO RTT Alliance izborima za mesto u ESTRO RTT odboru.

Uz podršku članova SURTT udruženja kolega Ilija Čurić je izabran da bude u naredne tri godine jedan od dva predstavnika RTT Alliance u ESTRO RTT odboru.

Drugi izabrani predstavnik je kolega RTT iz Belgije, Ludwig Van den Berghe.

Članovi SURTT upućuju srdačne čestitke obojici izabranih predstavnika RTT ESTRO odbora, uz želju za uspešan rad i predstavljanje profesije svih RTT u predstojećem mandatu.

ESTRO RTT Alliance

_______________________________________________________________________________________