logo

Kontakt

КОНТАКТ:

  • 011 2067296
  • 011 2067400
  • 064/121 2699

FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/187573902696

Email: iccurici@gmail.com

Седиште: Београд, Пастерова 14,

Датум Оснивања: 24.09.2009.

ОСНИВАЧИ

  • Никола Гавриловић, РТТ , ИОРС Београд
  • Илија Чурић, РТТ , ИОРС, Београд
  • Давор Продановић, РТТ, ИОРС , Београд

Датум Прве Изборне Скупштине: 13.11.2009.

Датум Регистрације Удружења у АПР :16.11.2009.

Матични број -28000502

ПИБ 106365399

Број Рачуна 105000000215310735 АИК Банка

ДЕЛАТНОСТ РАДА И ЦИЉЕВИ

Српско Удружење Радиотерапијских Техничара је стручно , недобитно , невладино Удружење основано на добровољној основи и вољи његових оснивача и чланова . Српско Удружење Радиотерапијских Техничара је стручно Удружење Радиотерапијских техничара и Здравствених техничара Републике Србије , који обављају специфичне послове у оквиру процеса лечења пацијената на Радиотерапији као делу система здравствене заштите Републике Србије. Удружење чине чланови. Чланови Удружења могу бити пунолетна лица држављани Републике Србије, који обављају специфичне послове Радиотерапијског Техничара .Чланство се стиче добровољним потписивањем приступнице. Чланови могу бити и страни држављани , Радиотерапијски Техничари у својству почасног члана или посматрача. Чланови могу бити и студенти Високе Здравствене Школе Струковних Студија , и пензионери.
Област остваривања циљева удружења je стручно усавршавање, организација стручних скупова,стручна подршка члановима.
Делатност Удружења:
-активно учествује у стручном усавршавању и едукацији својих чланова;
-организује стручне скупове , семинаре, симпозијуме,конгресе;
-остварује сарадњу са домаћим и међународним удружењима радиотерапијских техничара и других профила здравствених радника;
-сарађује са високообразовним установама ,институцијама здравствене заштите и владиним установама;
-даје предлоге за законске регулативе, стандарде и норме од значаја за струку и чланство;
-даје подршку члановима по питању њиховог положаја и статуса;
-даје предлоге за запошљавање незапослених кадрова;
-утиче на радну савест и етику чланова;

Од 2017 Српско Удружење Радиотерапијских Техничара је члан
ESTRO RTT Alliance National Societies.

Српско Удружење Радиотерапијских Техничара је покретач иницијативе регионалне сарадње радиотерапијских техничара кроз Конференцију Стручних Удружења Југоисточне Европе- SEETRO.
Први скуп одржан је у Београду 2013.